Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Miksi tutkimusta tarvitaan?
Kun koira muutti kanssamme saman katon alle, niin sen elämä muuttui helpoksi koiran elämäksi – mutta useiden uusien ongelmien hinnalla. Koirat sairastavat samoja tauteja joista me ihmisetkin kärsimme, kuten syöpiä, sydänsairauksia, nivelrikkoa, epilepsiaa, diabetesta, kroonista kipua, ruoansulatuselimistön sairauksia ja kilpirauhasen vajaatoimintaa. Dogrisk-tutkimusryhmämme mielestä olemme koirillemme velkaa sen, että selvitämme mitkä ruoat ja muut asiat koiran lähiympäristössä vaikuttavat niiden sairastavuuteen.
Tällainen tutkimus on maailmallakin harvinaista. Yleensä koiran ruokintaa ovat tutkineet isot kansainväliset koiranruokintafirmat, mutta niilläkään ei ole niin laajaa kerättyä ruokinta- ja sairausdataa kuin meillä. Siten tämä on kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke.
Alustavissa analyyseissa olemme jo analysoineet ravinnon ja ympäristötekijöiden yhteyttä atopiaan, epilepsiaan, nivelrikkoon ja hammaskiveen ja olemmekin saaneet kiinnostavia alustavia tuloksia. Ne tulee vielä testata ja osoittaa oikeiksi tai vääriksi ruokintakokeissa.
Tutkimusryhmämme toimii Helsingin Yliopistossa. Tutkimusprojekti on nimeltään Dogrisk, sillä tutkimme sairauksien riskitekijöitä. Tutkimme niitä tavallisilla lemmikkikoirilla. Emme käytä laboratoriokoe-eläimiä emmekä tue koe-eläintoimintaa. Suurin mielenkiintomme on koirien ruokavaliossa ja siinä, miten ruokavalio on yhteydessä sairauksiin.
Tutkimuksemme tehdään siis kahdessa osassa: Ensin analysoimme ruokinta-, ympäristö- ja sairausdatan, jonka olemme keränneet netissä osoitteesta www.ruokintakysely.fi  (Se on edelleen auki joten voitte käydä vastaamassa siihen.). Kun löydämme mielenkiintoisia yhteyksiä muodostamme niistä hypoteesejä. Seuraavassa vaiheessa otamme yhteyttä potilaskoiriin ja suunnittelemme ja toteutamme meidän ja teidän koirilla ruokintakokeita eli dieetti-interventioita ja testaamme hypoteesin. Niissä koirat jaetaan eri ruokaa saaviin ryhmiin, ja ne käyvät klinikalla ennen koetta, kokeen aikana ja kokeen jälkeen. Näillä käynneillä koiria tutkitaan ja hoidetaan ja niistä otetaan uloste-, virtsa-, veri- ja karvanäytteitä. Kun kaikki näytteet on analysoitu alkaa olla tieteellisten artikkeleiden kirjoittamisen vuoro.
Ruokintakokeet
Tutkijat suunnittelevat ja toteuttavat ruokintakokeita sinun ja minun koirillamme, ja niiden avulla yritämme selvittää onko joku ruokavalio terveellisempi kuin toinen. Tavoitteemme on analysoida 150 koiran näytteet ruokintakoejakson alkaessa, keskivaiheella ja päättyessä, sekä koirien emien näytteet, yhteensä noin 600 näytettä.
Tutkimusryhmämme vahvuutena on valtava tiedon jano, rohkea ajattelu ja rakkaus tutkimukseen. Teemme kovasti töitä, emmekä kulje sieltä missä tutkimusmaailman aidat ovat matalimpia. Taustallamme eivät toimi suuret yhtiöt tai lääketeollisuus, ja ryhmä koostuu osaavista tutkijoista. Dogrisk-projekti on olemassa, koska haluamme oppia, miksi ja miten lemmikkikoiriemme sairaudet puhkeavat ja miten me voimme niitä ennaltaehkäistä, jopa parantaa.
Tarvitsemme lisää rahaa
Tutkimusrahat ovat vähentyneet Suomessa entisestään, ja koiratutkimukseen on vaikea saada kilpailutettua tutkimusrahoitusta. Tarvitsemme koirien terveydestä välittävien ihmisten ja organisaatioiden apua. Voimme yhdessä rahoittaa tätä tärkeää tutkimusta. Tavoitteenamme on kerätä rahoitus neljäksi vuodeksi, minä aikana voimme toteuttaa DOGRISK-kyselydatan analysoimista sekä toteuttaa kaksi dieetti-interventiota, alustavan suunnitelman mukaan epilepsia- ja dysplasiapotilaille.
Kun tuet meitä itsellesi sopivalla summalla ja haastat kaikki ystäväsi tekemään samoin, tutkimusryhmämme saa työtään eteenpäin. Jos tiedät yrityksiä, joiden arvelet haluavan tukea hankettamme, kerro heille mahdollisuudesta. Mitä enemmän saamme rahoitusta kokoon, sitä enemmän voimme tehdä. Alla näet mitä eri työpanokset maksavat vuodessa yliopistotyönä tehtynä.
218.000 €; Yhden vuoden palkkakustannukset (Summa sisältää sivukulut ja yliopistolle maksettavat yleiskustannukset).
600.000 €; Ruokintakokeiden biologisten näytteiden analyysit (esim. koiran veren ravintoaineprofiilit kuten rasvahapot, aminohapot, vitamiinit, mineraalit ja hivenaineet, virtsan ja seerumin aineenvaihduntatuotteiden analyysi (=metabolomiikkaa), DNA- ja RNA analyysit ja siinä varsinkin nutrigenomiikkaa), ja ulosteesta suolistomikrobianalyysit).
50.000 €; Tilastotieteilijän ja bioinformaatikon työ ostopalveluna
50.000 €; Materiaalit ja välineet (75 + 75 koiraa, 4 käyntiä kokeen aikana)
60.000 €; Tulosvasteiden tutkiminen eläinsairaalassa (75 + 75 koiraa, 4 käyntiä toimenpiteineen)
100.000 €; Uusien dieettien suunnittelu ja ruoka-aineiden analyysit (Luken kanssa)
50.000 €; Seminaarit ja kongressit Suomessa ja ulkomailla
20.000 €; Opinäytetöitä (opiskelijoiden lisensiaatti- ja maisteritöiden palkkioita)
Tutkimus on kallista. Koko 4 vuoden hankkeen yhteishinnaksi tulee yllä olevan laskelman perusteella noin 1.8 miljoonaa €. Me aloitamme työt huomenna ja teemme sitä, sitä mukaa kun rahoitusta löytyy! Tällä hetkellä on hyvin vaikeata saada kansallista tai kansainvälistä kilpailtua rahaa koiratutkimukseen. Me pidämme tutkimustamme hyvinkin tärkeänä, ja haemme edelleen rahoitusta myös säätiöiltä, TEKESiltä, EU:lta, yliopistolta ja Suomen akatemialta. Mutta koska emme ole saaneet rahoitusta vuoden 2016 aikana, niin tarvitsemme NYT JUURI apua teiltä kaikilta. Jokainen euro tuo meitä lähemmäksi ratkaisua! Tukeanne tarvitaan nyt!
Koirien terveystutkimus tutkimus edistää myös ihmispuolen tutkimusta
Koirat ja ihmiset kärsivät molemmat samoista yleisistä sairauksista, joiden etiologia on edelleen epäselvä. Tästä syystä koirien tulokset ovat arvokkaita myös ihmisten terveystutkimukselle: Ihmiset ja koirat elävät samassa ympäristössä, hengittävät samaa ilmaa ja ilmansaasteita, juovat samaa vettä, syövät osin samanlaista ruokaa ja altistuvat samoille myrkyille, säteilylle ja homeille. Lääketieteellinen tutkimus käyttää laboratoriotutkimuksissaan rottia, hiiriä, kaneja, apinoita ja koiria mallintaessaan ihmispuolen sairauksia. Me emme tee näin. Se on paitsi epäeettistä, myös tuloksiltaan epävarmaa: saatujen tulosten yleistäminen ihmisiin on vaikeaa johtuen tiukasti kontrolloiduista laboratorio-olosuhteista ja siitä, että sairaudet aiheutetaan usein keinotekoisesti. Koiran “itsestään” puhkeavat eli spontaanit sairaudet ovat taas samankaltaisia kuin ihmisten vastaavat sairaudet.
Ihmisillä myös pitkän aikavälin ruoankäytön mittaaminen sekä ravintointerventioiden toteuttaminen on haastavaa; ihmisten ruokavalio on monimuotoinen ja vaihteleva. Koirat sen sijaan syövät tyytyväisenä samaa ruokaa kuukausia ja vuosia, ja koirien omistajat ruokkivat koiriaan monin eri tavoin: huonolaatuisella kuivamuonalla, korkealaatuisella kuivamuonalla, koiranmakkaroilla, tölkki- ja purkkiruoilla, kotiruoalla, raakaruoalla, sekaruoalla jne. Koirien ravitsemustutkimus saattaakin olla monessa suhteessa helpompaa ja luotettavampaa kuin ihmisten ravitsemustutkimus.
Monet modernit sairaudet johtuvat ruokavaliosta ja ympäristöstä niin koirilla kuin ihmisilläkin, vaikka tarkkoja syytekijöitä ei aina vielä tunnetakaan. Tämä projekti tähtää sairauksien ennaltaehkäisyyn.
DOGRISK-tutkimusryhmä
Anna Hielm-Björkman (ELT, Kliinisen eläinlääketieteen dosentti ja DOGRISK ryhmän vetäjä). Anna on ainoa ryhmästä, jolla on palkka yliopistolta.
“Olen hoitanut eläimiä melkein 30 vuotta ja käyttänyt sekä ruokaa, ravintoaineita että lääkkeitä hoitoina. Olen tutkinut lähinnä koiria mutta tautikirjo on ollut hyvin kattava; nivelrikkoa, kroonista kipua, vanhenemista, epilepsiaa, syöpää, kroonista ripulia, kroonisia virtsatietulehduksia jne. Tällä hetkellä ruokien ja sairauksien yhteydet kiinnostavat eniten ja toivoisin että pääsisimme tutkimaan isoa ruokintakysely dataamme ja tekemään dieettikokeita sekä epilepsia että dysplasia koirille.”
Liisa Uusitalo (FT, ETM (ravitsemustiede)) on taustaltaan ihmispuolen ravitsemusepidemiologi ja on tutkinut aiemmassa työssään esimerkiksi ravintotekijöiden yhteyksiä tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen.
“Olen työskennellyt DOGRISK-projektissa puolitoista vuotta, ja uskon että ravitsemusepidemiologialla on paljon annettavaa koirien terveystutkimukseen, ja että koirilla tehtävä tutkimus puolestaan tukee ja täydentää ihmisillä tehtävää tutkimusta. Odotan kovasti pääseväni tekemään analyyseja ravinnon yhteyksistä esimerkiksi syöpään, epilepsiaan, diabetekseen, atopiaan ja nivelsairauksiin, jotka kaikki ovat merkittäviä tauteja niin ihmisillä kuin koirillakin.”
Johanna Roine; MMM (agronomi)
“Olen kotieläinjalostusta pääaineenani lukenut, vuonna 2010 valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä agronomi. Väitöskirjani aiheena on ruoan ja geenien yhteisvaikutukset koirien atopiassa. Kiinnostuin valmistumiseni jälkeen nutrigenomiikasta, joka tutkii juuri ravinnon ja perintötekijöiden yhteisvaikutusta terveyteen, sillä huomasin tutkimustulosten usein olevan hyvin ristiriitaisia. Uskon tämän johtuvan siitä, että yksi tapa elää ei ole oikea kaikille, sillä geeneillämme on suuri vaikutus siihen, miten elimistömme asioihin reagoi. ”
Noora Sjögren, Eläinlääkäri, MSci (Kotieläinten ravitsemustiede), agronomi, residentti ECVCN (eläinten kliininen ravitsemustiede). vois vähän lyhentää
”Olen 35-vuotias eläinlääkäri, kotieläinten ravitsemustieteen maiseteri ja agronomi. Keväällä 2016 minut hyväksyttiin ECVCN (The European College of Veterinary and Comparative Nutrition) jatkokoutultettavaksi eläinlääkäriksi, ja tavoitteenani on eläinten kliinisen ravitsemustieteen diplomaattitutkinto. Eläinten ravitsemus ja ravitsemustiede ovat aina olleet mielenkiinnonkohteenani, ja erityisesti ravitsemuksen tuomat mahdollisuudet niin sairauksien hoidossa kuin niiden ennaltaehkäisyssäkin. Jokapäiväisessa praktiikkatyössäni eläinlääkärinä tahdon hoitaa potilaani mahdollisimman hyvin, ja mieluummin ennaltaehkäistä sairauksia kuin joutua hoitamaan niitä. Omat koirani, länsiylämaanterrierit ’Tarmo’ ja ’Tyyne’, sekä kaniinimäyräkoira ’Hilkka’ ovat inspiraationlähteinäni työssäni – haluan löytää ja tutkia sairauksia, jotka voisivat olla ennaltaehkäistävissä ravitsemuksellisin keinoin.”
Yhdessä pystymme kulkemaan tutkimuksen kautta kohti terveellisempää tulevaisuutta – sekä koirille että ihmisille!

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

3D Crush Café – aika makee paikka

3D Crush Café on Suomen ensimmäinen 3D-tulostuskahvila. Tarjoamme kahvilatuotteiden lisäksi 3D-tulostus ja -skannaus palveluita! Järjestämme myös 3D-tulostukseen liittyviä koulutuksia.

Mitä hyötyä minulle on 3D-tulostuksesta?

Onko sinulla esimerkiksi jokin tavaran / laitteen osa hajonnut? Tai eikö vielä ole tehty juuri sinulle sopivaa työkalua? Olemme tehneet paljon erilaisia varaosia mm. kahvimyllyyn, vaakaan, pelikoneeseen, leluihin, tehosekoittimeen, tuoliin, vaatenaulakkoon, levysoittimeen, kissanvessaan ja monoihin sekä paljon erilaisia hyötyesineitä mm. kärrypoletti, myyntiteline, pienoismalleja arkkitehdeille, erilaisia suojakuoria, koteloita ja rasioita. Mitä sinä tarvitset?

Mutta en tiedä 3D-tulostuksesta mitään, voinko silti hyödyntää sitä?

Kyllä voit! Useat asiakkaat ovat tulleet meille hajonneen osan tai pelkän idean kanssa, me autamme sinua siitä eteenpäin!

Jos olet innokas oppimaan 3D-tulostuksesta, järjestämme myös aiheeseen liittyviä koulutuksia. Voimme opettaa sinua mallintamaan hyvin yksinkertaisella ohjelmalla.

Miten 3D Crush voisi auttaa harrastuksissani tai vaikka tulevissa juhlissa?

Olemme tehneet useita koristeita ja esineitä juhliin. Kakkukoristeita on tehty asiakkaiden omien suunnitelmien pohjalta sekä skannaamalla tuleva hääpari ja tulostettu heistä pikkupatsaat kakun päälle. Syntymäpäiväsankareille on tehty heidän harrastukseensa liittyviä esineitä sekä patsaita syntymäpäiväsankareista esim. 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Lautapelikehittäjät ovat tehneet peliinsä nappulat ja muita tarvittavia osia. Asiakkaat ovat halunneet myös paljon esim. peleihin, tv-sarjoihin ja elokuviin liittyviä esineitä. Vastaavasti nukkekoti- ja pienoismalliharrastajat ovat saaneet meiltä paljon uniikkeja esineitä kokoelmiinsa. Olemme tehneet nukkekotiin mm. rollaattorin ja pyörätuolin.

Miksi olette olemassa?

Haluamme jakaa tietoa 3D-tulostuslaitteista ja niiden tuomista mahdollisuuksista kaikille! Kahvilaan on jokainen tervetullut, vaikka ei tietäisi mitään 3D-tulostuksesta entuudestaan.

Toimitamme 3D-tulosteita ympäri Suomea, joten nyt kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus tilata meiltä haluamiaan 3D-tulosteita kotiinsa.

Tällä hetkellä kahvilasta löytyy yksi 3D-skanneri ja kolme suomalaisvalmisteista pursotintulostinta. Nyt me ja asiakkaamme tarvitsemme uusia laitteita. Tavoitteenamme on hankkia pikkutarkkaan tulostukseen sopiva 3D-tulostin. Uudella 3D-tulostimella pystymme tarjoamaan aiempaa tarkempaa jälkeä mm. pienoismalliharrastajille, figuurien tekijöille sekä teollisiin prototyyppeihin. Jos yhteisörahoitushanke etenee todella hyvin, hankimme myös pikkutarkkaan 3D-skannaukseen soveltuvan laitteen. Uudella 3D-skannerilla pystymme ottamaan tarkemmat kuvat asiakkaiden kappaleista ja esineistä ja luomaan helpommin mm. varaosia erilaisiin laitteisiin.

Se mihin 3D-tulostusta voidaan hyödyntää, on vain omasta mielikuvituksesta kiinni!

Esimerkkejä 3D Crush Café tulostuksista

Hankitaan yhdessä 3D-laitteita koko kansan käyttöön!

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Lavastevarasto on tällä hetkellä katastrofaalisessa kunnossa. Sinne on näystä päätellen hyökänneet avaruusmolluskit, valkoritarien veljeskunta ja tappajakyborgit – kaikki samaan aikaan.

Lavastevarasto on toiminut monille aktiivisille larpinjärjestäjille tärkeänä paikkana, jolla peleistä on saatu näyttäviä rajallisellakin budjetilla, puhumattakaan niistä sadoista pelaajista, jotka ovat eri peleissä saaneet nauttia simansa savikolpakoista ja lillua iloisina kryolimassa peltitynnyreissä lavastevaraston ansiosta. Larpinjärjestäjien ei ole tarvinnut hankkia jokaikiseen peliin erikseen kaikkia käyttöesineitä, vaan ne on saanut lainattua ydestä paikasta. Tämä tukee myös kestävää kehitystä, harrastuksen yhteisölllisyyttä ja nostaa suomalaisten pelien tasoa.

Tällä hetkellä tilanne on se, että suurin osa tavaroista on kärsinyt kosteusvaurioita ja urmuturilaat ovat nakertaneet kasseja ja pusseja sisältöineen monen vuoden ajan. Suurin osa tavarasta on täysin käyttökelvotonta. Lavastevarastoa ei vain muuteta, vaan se vaatii aloittamisen täysin alusta ja sitä ennen edellisen varaston rippeiden asianmukaisen hävityksen. Mieluiten liekinheittimellä ja happokaasulla.

Uusi lavastevarasto tulee sijaitsemaan Hämeenlinnassa, helposti saavutettavissa eteläisemmän Suomen suurimmista kaupungeista. Tavoitteenamme on luoda varastosta toimiva ja monipuolinen hyödyntäen myös paikallisia palveluja.

Tällä kampanjalla kerätyillä varoilla rahoitetaan vanhan lavastevaraston tyhjentäminen, jota varten tarvitaan roskalava ja pakettiauto. Lisäkuluja tulee kuljetus- ja jätemaksuista. Elektroniikkaromu kuljetetaan asianmukaisiin kierrätyspisteisiin ja käyttökelpoinen tavara väliaikaiseen säilytystilaan, ennen kuin löydämme lopulliset tilat uudelle lavastevarastolle ja alamme laajentaa tarpeistoa.

Ensisijainen tavoitteemme on tyhjentää vanha varasto. Mikäli rahoituskampanja kerää tavoitesumman, voimme lisäksi alkaa luomaan nettisivuja, valokuvaamaan ja luetteloimaan tavaroita, sekä etsimään pysyviä tiloja varastolle.

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Hankkeen tuotoksena ja rahoittajille tarjottavina vastikkeina kootaan yksiin kansiin ja/tai yhteen digitiedostoon selviytymistarinoita eli yrittäjien kokemuksia ongelmista ja niistä selviytymisestä ja ohjeita, neuvoja ja lisätietoa siitä, mistä on apua saatavilla, jos kassa on tyhjä ja laskut painavat päälle.
Mukaan tulee lomakkeita, lomakkeiden täyttöohjeita, suunnitelmarunkoja, hakemusmalleja jne.
Teoksesta löytyy kattavia listoja tuen tarjoajista yhteystietoineen, tahoista, joista yrittäjän on mahdollista saada tukea ja apua vaikeissa paikoissa.
Oppaassa käsitellään myös yrittämiseen liittyviä perusasioita, joiden varassa yritystoiminta kannattaa.
“Terve yrittäjä terveessä yrityksessä” tarjoaa käsikirjan niin henkisten kuin taloudellisten resurssien hoitamiseksi kestävällä tavalla.

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Helsingin Seurasaaren kupeessa sijaitsevalla Pukkisaarella (Läntinen Pukkisaari) pääsee tekemään matkan menneisyyteen – kauppakylä vie kulkijan ajassa taaksepäin rautakaudelle käsityöläisten, kauppiaiden ja idäntien varjagien aikaan.
Saarelle kuljetaan yli meren kasteleman maakannaksen, ja jotta kulkijan jalat eivät kastuisi, käy kulku paremmin pitkospuita myöten.
Mutta aina silloin tällöin tuo myrsky mereltä tummaa nousuvettä ja riepottelee ihmisen rakentaman tien mennessään – niin kävi myös tänä talvena.
Pukkisaareen vievät pitkospuut kaipaavat siis täydellistä uudistusta.
Uudet pitkospuut rakennetaan talkoovoimin 21.-22.5.2016, mutta materiaaleihin tarvitaan varoja joukkorahoituksella.
Tule mukaan ylläpitämään kulkureittiä yhteen Helsingin omaperäisimpään ja viihtyisimpään saareen!

1200 eurolla saamme ostettua ja kuljetettua materiaalia kahden lankun levyiseen pitkospuupolkuun.

1700 eurolla saamme ostettua ja kuljetettua materiaalia kolmen lankun levyiseen pitkospuupolkuun. Tällä leveydellä saareen pääsisi myös esim. lastenvaunujen kanssa.

Pukkisaaren rautakautinen kauppakylä on käsityöläisten, harrastajien, asiantuntijoiden ja yleisön kohtauspaikka. Kauppapaikalla tutustutaan menneen ajan elinehtoihin. Pukkisaaressa järjestetään säännöllisesti koululaistoimintaa, yleisöopastuksia, tapahtumia sekä kursseja, ja se on myös suosittu kaupunkilaisten ulkoilukohde.

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Tehdään yhdessä HYVÄÄ laulaen, soittaen ja tanssien!
Kesän 2016 World Village seminaariin osallistuu musiikkikasvattajia yli seitsemästätoista maasta! Kaukaisimmat vieraat tulevat Etelä-Afrikasta, Brasiliasta ja Kolumbiasta. (www.jassesoi.org)

Järjestämme ulkomaisille vieraillemme alkulämmittelyksi “Reflections on pedagogy” – seminaarin, jossa jokainen osallistuja esittelee omaa työtänsä musiikkikasvattajana ja syventyy muiden kurssilaisten näyttöihin. Tämä reflektointi-seminaari vastaa Orff-kurssien lopputyöseminaaria ja on kansainvälisyydessään ainutlaatuinen tapaus.

Haluamme tukea köyhimpien kollegoiden osallistumista reflektio-seminaariin. Mesenoimalla olet mahdollistamassa vieraidemme matkaa Suomeen sekä heidän osallistumistaan seminaariin. Vastineeksi saat itsellesi musiikkikasvatuskurssin joka järjestetään Soili Perkiön Studiolla Nurmijärvellä Sunnuntaina 7.8.2016 Kouluttajina Elisa Seppänen& Soili Perkiö kansainvälisine ystävineen.

Työpajoissa lauletaan, liikutaan ja soitetaan. Työpajat eivät vaadi aikaisempaa kokemusta.

30€/ sessio
Voit valita yhden tai useamman session.

LAULA, TANSSI, SOITA – HYVÄÄ
EARLY BIRDS 10.00-12.00
– Musiikillinen sessio kaikille pienimpien kanssa työskenteleville!

BACK TO SCHOOL 13.00-15.00
– Musiikillinen sessio kaikille kouluikäisten opettajille!

LET’S PLAY 16.00-18.00
– Musiikillinen sessio kaikille musiikkia työssään käyttäville
– Keskittyy musisointiin ja jammailuun. Ei vaadi aiempaa kokemusta.

(Osallistumalla yhteen tai useampaan sessioon saat myös ilmaisen session Jyväskylässä syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Kouluttajina huikeat Sanna Purokuru, Teija Häyrynen ja Leena Pantsu! Tästä sessiosta tiedoitetaan myöhemmin. )
World Village – seminaarin järjestää JaSeSoi ry. www.jasesoi.org

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

PSYCH-K® on menetelmä, jonka avulla on mahdollista purkaa meitä estäviä, alitajuisia uskomuksia. Sen avulla voi madaltaa merkittävästi ja nopeasti stressiä ja alitajuista vastustusta. Se on vastalääkettä niihin tunnetiloihin ja ajatusjumeihin, joille yleensä emme tunnu voivan mitään, onpa kysymys sitten huolten vatvomisesta, mutaisesta itsetunnosta tai riippuvuuksista. Mikä parasta, PSYCH-K® on kehollista, nopeaa ja hauskaa!

Kouluttaudun parhaillaan PSYCH-K® -ammattilaiseksi. Olet tervetullut tukemaan projektiani, jonka tavoitteena on lisätä PSYCH-K®:n tunnettuutta Suomessa ja tarjota ihmisille kokemuksia menetelmästä. Joukkorahoitusta tarvitsen koulutuksen kulujen kattamiseen. Rahallisen tukesi vastikkeina tarjoan erilaisia PSYCH-K®-tasapainotuksia, joiden kautta saat oman kokemuksen siitä, mistä menetelmässä on kysymys. Ja vaikka sinulla ei olisi penninpyörylää, pääset kampanjan aikana tutustumaan PSYCH-K®:n erilaisiin työkaluihin ja käyttötarkoituksiin Youtube-videoillani. Kannattaa siis pysyä kuulolla!

PSYCH-K® -kursseja on viisi: peruskurssi, jatkokurssi, PSYCH-K® Pro, Health and Wellness Program sekä Divine Integration Retreat. Kurssit ovat alkaneet heinäkuussa 2015 ja viimeinen niistä on heinäkuussa 2016. Kurssibudjetti on noin 5000 euroa.

Kiitos tuestasi!

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

– Lasten terapia- ja vuorovaikutushierontakeskus Sofia tulee keskittymään lasten terapeuttiseen/ vuorovaikutukselliseen hierontatoimintaan. Tarjoamme asiakkaillemme hierontakursseja ja -koulutusta sekä mm. terapia- ja vuorovaikutushierontaa.

– Hierontakurssit ovat lapsille ja heidän huoltajilleen sekä läheisilleen. Kurssilaisilla on mahdollisuus yöpyä idyllisellä ruukkialueella ja nauttia upeasta ympäristöstä vahvistaen samalla keskinäistä vuorovaikutuksellista suhdetta toisiinsa. Kurssien tarkoituksena on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltainen elämys- ja hyvinvointikokemus.

MITÄ TERAPIA- JA VUOROVAIKUTUSHIERONTA ON?

Olen kehittänyt klassisesta hieronnasta terapeuttisen/ vuorovaikutuksellisen hierontamuodon lasten hoitoon, jota voidaan tarpeen mukaan muokata lapsen oireiden /ongelmien mukaan. Näitä ovat mm. lapsen ylivilkkaus, aggressiivisuus, stressi, univaikeudet, vuorovaikutus- tai kehonhahmotusongelmat. Hieronta on luonnollisesti aina vuorovaikutuksellista ja tekee hyvää myös lapselle, jolla ei ole mitään erityistä ongelmaa.

Hieronta on tempoltaan hidasta ja rytmiltään tasaista. Kosketuksen voimakkuus ja käsiteltävä alue riippuu ongelmasta tai oireista. Kosketus yhdessä turvallisen vuorovaikutustilanteen kanssa lisää mielihyvähormoni oksitosiinin lisääntymistä, jolloin stressihormoni kortisolin taso puolestaan laskee. Tästä seuraa rauhoittuminen ja levollisuus sekä mahdollinen kipu lievittyy. Samalla lapsen ja aikuisen välinen luottamus ja vuorovaikutus vahvistuu. Hieronnan tavoitteena on vuorovaikutuksellinen miellyttävä yhdessäolo ja molempien osapuolten hyvinvointi!

KENELLE JA MIKSI KURSSEJA?

Lasten psyykkinen oireilu on lisääntynyt samalla kun läheisyys ja vuorovaikutus ovat vähentyneet arjen levottomassa ja kiireisessä ilmapiirissä, joka on seurausta esimerkiksi tarha- ja koululuokkien suurista lapsiryhmistä. Terapia- ja vuorovaikutushieronta rauhoittaa lasta, tekee levolliseksi, parantaa itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä saa hänet kokemaan itsensä arvostetuksi. Hieronta lisää keskittymiskykyä ja vahvistaa näin myös oppimista. Lisäksi se kehittää vuorovaikutustaitoja, kohentaa kehon virheasentoja ja lieventää esim. kasvukipuja, päänsärkyä tai muita kipuja.

Kurssimme ovat tarkoitettuja kaikille lapsille ja heidän huoltajilleen, adoptiovanhemmille, isovanhemmille, kummeille tai muille läheisille aikuisille, tietysti huoltajan suostumuksella. Kurssimme soveltuvat myös erinomaisesti lasten parissa työskenteleville ammattilaisille (mm. lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, terapeutit, lastensairaaloiden hoitajat) sekä mm. yhdistyksille, seuroille ja liitoille, jotka työskentelevät lasten hyvinvoinnin eteen. Suunnitteilla on myös laajentaa toimintaamme aikuisten pari- ja kaverihierontakursseilla ja myöhemmin senioreiden hierontakursseilla, joissa opetellaan hieronnan perusasioita kotitarpeiksi teoriassa sekä käytännössä.

Tulevaisuudessa haluan kouluttaa alan ammattilaisia maanlaajuisesti ja toivon heidän puolestaan jakavan kosketusmyönteisen kulttuurin sanomaa toteuttamalla vuorovaikutushierontaa omassa työssään lasten parissa. Koulutustoimipisteitämme tulee toivottavasti jatkossa muuallekin Suomeen ja näin yritykseni tulee työllistämään itseni lisäksi myös muita, niin Strömforsissa, kuin myös muualla Suomessa.

JOTAIN MINUSTA

Lasten kanssa työskentelevänä ammattilaisena unelmani on liiketoimintani kautta pystyä vaikuttamaan lasten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Olen koulutukseltani hieroja/kuntohoitaja, kasvatustieteiden kandi, lastentarhanopettaja sekä talouden ja hallinnon tradenomi. Näillä eväin olen kehittänyt tämän menetelmän, jota kutsun lasten terapia- ja vuorovaikutushieronnaksi sekä luonut rungon yritystoiminnalleni. Olen tehnyt kanditutkielmani lasten hieronnasta sekä sen käytöstä päiväkodeissa. Lisäksi olen käyttänyt kehittämääni terapia- ja vuorovaikutushierontaa sekä satuhierontaa ja kaverihierontaa työssäni lastentarhanopettajana ja tulokset ovat olleet myönteisiä.

Toivon kosketusmyönteisyyden lisääntyvän kodeissa ja päiväkodeissa ja uskon, että toimintamme kautta lasten ja heidän läheisten aikuisten välinen vuorovaikutus tulee varmasti sekä lisääntymään määrällisesti, että paranemaan laadullisesti.

STRÖMFORSIN RUUKKI

http://www.stromforsinruukki.fi/

Strömforsin ruukin kaunis ympäristö on täydellinen paikka vuorovaikutuksellisen viikonloppukurssin viettämiseen ja kurssipaikassa on tilat ryhmille räätälöidyille yhteisille aktiviteeteille ja illanvietoille. Alueelta löytyy lisäksi rantasauna uintimahdollisuudella, tenniskenttä/luistinrata ja Kukuljärven vaellusreitti, jonka varrella on upea kirkasvetinen uimaranta ja laavu. Ruukkialueella on myös hyvät majoitus- sekä ruokapalvelut, ja sen lähistöllä monipuoliset kalastusmahdollisuudet.


Kukuljärvi

Strömforsin ruukki sijaitsee Ruotsinpyhtään kirkonkylässä noin 18 km Loviisan keskustasta ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Matkaa Helsinkiin on vain 105 km.

Ruukissa tulee avautumaan ensi kesänä urheilu-, liikunta- ja hyvinvointikeskus, jonka myötä liikunta- ja urheilutoiminta lisääntyy huikeasti. Tämä Helmiryhmä Oy:n ideoima ja omistama hyvinvointikeskus tulee lisäämään alueen ja myös meidän toimintamme tunnettuutta koko maan laajuisesti, Lisäksi saamme yhteistyön sekä yhteismarkkinoinnin kautta saamme myös lisää asiakkaita.

TOIMITILAT


Ruukintie 10 G

Toimitilan löysin loppukesästä 2015 Strömforsin ruukista. Huoneisto on vanhaan 1800-luvun alun kivinavettaan remontoidussa huoneistossa, jota olen omin voimin kunnostanut viimeiset pari kuukautta. Tarkoitukseni oli alun perin aloittaa tämä yritystoiminta vasta vuoden kuluttua, mutta en voinut antaa tämän tilan “mennä sivu suun”. Metrin paksuiset savi-/olkiseinät huokuvat rauhaa ja levollisuutta. Ikkunasta näkyy Kymijoki ja ruukin kauniit rakennukset. Siispä tarvitsen nyt tukeanne käynnistääkseni yritystoiminnan!

LYHYESTI LASTEN HIERONTATOIMINNASTA

Etelä-Euroopassa ja USA:ssa lasten hieronta on jossain määrin vakiintunutta toimintaa, mutta Pohjois-Euroopassa lasten hierontatoiminta on vielä alkutekijöissään. Nykyiset lapsille suunnatut hierontahoidot ovat lähinnä satu- ja kaverihierontaa. Kurssit ovat enimmäkseen vain aikuisille tarkoitettuja opetuskursseja, kuten Lapsihierontakurssi, jonka kävin Tukholmassa 2014. Tutkimuksia kosketuksen ja lasten hieronnan myöteisistä vaikutuksista on tehty niin Miamissa USA:ssa(Touch Research Institute), kuin mm. Ruotsissa(Kerstin Uvnäs-Moberg) ja kaikki tutkimukset tukevat käsitystä hieronnan myönteisistä vaikutuksista. Tästä huolimatta vastaavanlaista kurssitoimintaa, jossa lapsi ja aikuinen ovat kummatkin läsnä koulutuksessa, ei omien tietojeni mukaan juurikaan ole.

MIKSI OLEN VALINNUT YHTEISÖRAHOITUKSEN?

1. Rahoituksen tarve: markkinointimateriaalin sekä kurssimateriaalin tuottaminen, kiinteät kulut – vuokra, sähkö, vakuutukset ym. ennen toiminnan vauhtiin pääsemistä, välttämättömät hankinnat ja tilan remontointikuluja (mm. uuden lattian laitto sillä kurssihieronnat tapahtuvat patjoilla lattialla)

2. Päästä aloittamaan toiminta mahdollisimman pian

3. Mahdollisuus jakaa samalla tietoa toiminnasta

Hyvinvointipalvelujen alalla on huikea kasvuvauhti – ja kysyntää sekä tarvetta on!

Tämä on minun unelmani ja tapani vaikuttaa – tähän asti olen päässyt omin voimin, mutta nyt tarvitsen projektin loppuun viemiseen eli yrityksen toiminnan aloittamiseen joukkovoimaa.

Haluan olla uranuurtaja tässä täysin uudenlaisen toiminnan luomisessa ja itse kehittämäni menetelmän käyttöönotossa – lähdetkö mukaan?

Pia : )

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Diverse microbial communities live in ancient, isolated and millions of years of old groundwater in deep Finnish bedrock. A drill hole reaching to the depth of seven kilometers is going to be drilled in Otaniemi, Espoo, enabling us to study just how deep life can reach inside the Earth. This research will answer questions such as how deep can we go and still find signs of life? What kind of single-celled organisms, i.e. microbes will be found?  Are we going to detect completely new lifeforms or superorganisms that are adapted to extremes? Is this life active in depths?

Life on Mars?

High temperature and salinity in addition to anoxic environment and low concentration of nutrients typically define life in the deep crystalline rock. Conditions deep inside bedrock resemble the situation on early Earth when life first emerged. Similar environments may be found from other celestial bodies, such as from Mars. By studying the microbial community structure and functions in deep bedrock of Otaniemi will allow us to determine the limits of life, as well as to understand the possibility of emergence of life in other places in the Universe.

You can help us too!

You can join in and be part of this groundbreaking research project. You can back up this project by purchasing a reward you will be informed of the progress of the project in form of a newsletter. You can also get a piece of rock from the depths with description of the lithology and environmental conditions in this specific depth, or a lecture about the project and science behind it, held by a scientist working in the project.  Funds collected with this crowdfunding campaing will be used to the challenging microbiological sample collection from the Otaniemi ultradeep drill hole.

Our research consortium

DeepHotMicrobe project is a part of larger research consortium formed by experts and researchers from St1 Deep Heat, University of Helsinki, Geological Survey of Finland (GTK) and VTT Technical Research Centre of Finland. In the future St1 Deep Heat will provide environment-friendly, emission-free heating to the 10 % of the population of Espoo, second largest city in Finland. They will provide access to the scientific studies in the drill hole. Research scientist Lotta Purkamo and senior scientist Malin Bomberg, who both have several years of experience on microbial ecology and deep terrestrial subsurface research, will be responsible of the microbiological analyses. Both work at VTT that provides a world-class research environment and a platform for new technology innovations. The scientific collaboration is lead by Principal Investigator and geophysicist Ilmo Kukkonen from the University of Helsinki, and hydrogeochemistry of the drill hole will be analyzed with expert team from GTK.

 

Archive for the ‘Other’ Category:

Te, me ja koirat: Tutkitusti kohti terveempää elämää!

Sitting all the time is bad for your health. It increases the risk of overweight, diabetes and cancer. That is why there are many gadgets on the market to make you sit less. We don’t know which are good and which are not. We at Cochrane Work at the Finnish Institute of Occupational Health try to find out what really helps.

We have a team of five volunteers who locate all evidence for or against the effectiveness of measures to reduce sitting. At the moment, it is still very uncertain what works and what does not (see: http://goo.gl/fe6MiB). We know that there are many recent studies that we should include. This requires a lot of hard work and stamina.

You can follow some of the discussion on Facebook at www.facebook.com/sitlessatwork.

We estimate that incorporating the new studies takes 144 person hours. We have no funding for this but we would like to reward the team that will do all this. We need 2500 euros to provide them with a small fee. You can help by ordering the newsletter, participating in the webinar or paying a visit to our office in Kuopio. This will help to keep the team motivated because they know that there is a crowd out there who cares. This will result in an up-to-date report of what we know of how-to-sit-less-at-work in January next year.

image001-2 ?????????????????????????????????????????????????????????

Bitnami