Näin kerään rahaa Suomen lakien mukaisesti

Näin keräät rahaa Suomen lakien mukaisesti

Koronavirusepidemia koettelee monen yrittäjän, taiteilijan, muusikon ja muiden itsenäisten ammatinharjoittajien ja freelancereiden taloutta. Monenlaisten julkisen sektorin ja säätiöiden apupakettien lisäksi toimijat ja suuri yleisö kehittävät parhaillaan tapoja kerätä rahaa myös itse. Kaikki eivät tunne vielä hyvin Suomen rahankeräyslainsäädäntöä, tai sitä että lahjoituksia ei voi pyytää yleisöltä tuosta vain, joten kokosimme Joukkorahoituspalvelu Mesenaatin toimesta tärkeimmät asiat mitä rahan keräämisestä on hyvä tietää.

Rahaa voi kerätä Suomessa pääasiassa kolmella tavalla, jos mm. sijoittaminen ja arpajaiset jätetään pois:

  1. Kaupankäynti.
  2. Pienkeräys.
  3. Luvanvarainen rahankeräys

1. Kaupankäynti

Tämä tarkoittaa mitä tahansa tuotteiden myyntiä, jossa rahan antaja saa vastikkeen antamalleen summalle. Se voi tapahtua myös ennakkomyyntinä ja etämyyntinä. Vastike voi olla tavara, palvelu, elämys, jäsenyys tai osuus, kuten:

  • fyysinen tai virtuaalinen tuote kuten kirja, levy, kuvatallenne, applikaatio tai muu tuote
  • pääsylippu esitykseen, kutsu avajaisiin tai ensi-iltaan – myös virtuaalisesti toteutettuina
  • mahdollisuus hyödyntää tilaa, palvelua tai tuotettua esinettä, tai yritysyhteistyössä brändiä
  • osuus osuuskunnasta, tai yhdistyksen, kerhon tms. jäsenyys

Vastikkeen tulee olla aina suhteessa pyydettyyn rahoitussummaan. Vastikkeilla pitää olla kiinteät hinnat. Jos rahoittajaa pyydetään julkisesti maksamaan hänen itse valitsemansa summa vastikkeesta, on Suomen lain mukaan kyse lahjoitusten pyytämisestä. Se vaatii rahankeräysluvan tai pienkeräysnumeron, joita käsitellään alla. Sen sijaa vastikkeella voi olla useita hintaryhmiä, kuten opiskelija- ja eläkeläishinnat. Virtuaalisiin tuotteisiin voidaan luoda porrastuksia myös esimerkiksi tarjoamalla eri pituisia katseluoikeuksia.

Vastikkeeksi ei voi tarjota sellaista tuotetta tai palvelua josta myös muut kuin rahoittajat pääsevät vapaasti nauttimaan.Tämä luokitellaan myös lahjoitusten pyytämiseksi. Vastikkeen toimittamiselle tulee myös asettaa ajankohta johon mennessä se toteutetaan.

Vastikkeiden myynnillä saatu rahoitus on yksityishenkilön tai yhteisön tuloa, jota käsitellään sen mukaisesti myös verotuksessa. Yleishyödylliset yhteisöt ovat pääsääntöisesti verovapaita hankkimastaan rahoituksesta, mikäli rahoitettava toiminta on verovapaata.

Jos rahoituksen hakijataho on arvonlisävelvollinen, pitää vastikkeiden sisältää ALV, ellei tuotetta tai palvelua ole säädetty verottomaksi. Arvonlisäveron veroluokka pitää mainita vastikkeiden yhteydessä. Jos ei ole ole arvonlisäverovelvollinen, pitää sekin mainita.

2. Pienkeräys

Uuden rahankeräyslain myötä voit pyytää lahjoituksia yleisöltä 10 000 euroon asti ilman rahankeräyslupaa. Keräys on keskeytettävä kun se saavuttaa 10 000 euron rajan.
Pienkeräyksiä ei kuitenkaan saa järjestää kerätäkseen itselleen rahaa omaksi hyväkseen, tai yritykselleen tai muuhun elinkeinotoimintaan, mutta toisen henkilön auttamiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen saa. Pienkeräyksen voi järjestää esimerkiksi yhdistys, mutta myös vähintään kolmen hengen ryhmä yksityishenkilöitä voi tehdä pienkeräyksen.
Rahankeräyslupaa ei siis tarvita, mutta poliisille pitää ilmoittaa pienkeräyksestä, ja maksaa vaadittava maksu (55 euroa). Kun hakemus on käsitelty, kerääjä saa pienkeräysnumeron. Tämä pienkeräysnumero ilmoitetaan keräyksen yhteydessä yleisölle. Tämän lisäksi keräyksen järjestäjillä on myös muita velvoitteita.

3. Luvanvarainen rahankeräys

Yleishyödylliset yhdistykset voivat saada yleishyödyllisiin tarkoituksiin rahankeräysluvan. Tällöin he voivat pyytää yleisöä lahjoittamaan rahaa kyseisiin tarkoituksiin. Yleishyödyllinen yhteisö voi toimeenpanna keräyksen myös ulkopuolisen tahon hyväksi kunhan keräystarkoitus on yleishyödyllinen tai kohdistuu taloudellisissa vaikeuksissa olevan henkilön tai perheen auttamiseen tai vakiintuneen opinto- ja harrasteryhmän opintojen tai harrastustoiminnan tukemiseen.

HUOM! RAHAN LAHJOITTAMINEN JA LAHJOITUSTEN VASTAANOTTAMINEN ON TÄYSIN SALLITTUA JA LAILLISTA! AINOASTAAN LAHJOITUSTEN PYYTÄMINEN JULKISESTI ON LUVANVARAISTA.

Lisäksi kannattaa miettiä myös sopisiko sijoitusten hankkiminen omaan toimintaan. Luovallakin toimijalla voi olla osakeyhtiö, ja sellaiseen voi hakea sijoituksia.
Mesenaatti.me on lanseeranut erillisen KORONA AID -kampanjasivuston työtilaisuuksia ja tuloja menettävien kulttuuritoimijoiden ja yrittäjien auttamiseksi. Tällä sivulla on pääosin kyse kaupankäynnistä, mutta myös pienkeräyksiä ja luvanvaraisia lahjoituspohjaisia keräyksiä voi tehdä.

LISÄTIEDOT

Pienkeräyksestä Arpajaishallinnon sivulla www.arpajaishallinto.fi/rahankeraykset/pienkeraykset
Arvonlisäverosta Verottajan sivulla www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/
Mesenaatti.me:n Korona Aid